Menu
Search
Main SiteGandhara ConnectionsVase Corpus (CVA Online)
Search

220550, ATHENIAN, New York (N.Y.), Metropolitan Museum, 16.52

 • Vase Number: 220550
 • Fabric: ATHENIAN
 • Technique: RED-FIGURE
 • Shape Name: HYDRIA
 • Date: -450 to -400
 • Attributed To: Manner of MEIDIAS P by BEAZLEY
 • Decoration: Body: THAMYRAS SEATED WITH LYRE, MUSES, SOME WITH LYRES, ONE WITH TYMPANON, TREE, EROS
 • Last Recorded Collection: New York (N.Y.), Metropolitan Museum: 16.52
 • Publication Record: Beazley, J.D., Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd edition (Oxford, 1963): 1321.1
  Beazley, J.D., Attic red-figured Vases in American Museums (Cambridge, 1918): 187
  Beazley, J.D., Attische Vasenmaler des rotfigurigen Stils (Tübingen, 1925): 460.8
  Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York: 11 (1916) 127, FIG.4
  Gigante, M. et al., Modi e funzioni del racconto mitico nella ceramica Greca, Italiota ed Etrusca dal VI al IV secolo A.C. (Salerno, 1995): 67, FIGS.17-18 (BD)
  Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae: VI, PL.397, MOUSA, MOUSAI 94
  Tsiaphaki, D., I Thraki stin attiki eikonographia tou 5ou aiona p. Ch., Prosengiseis stis scheseis Athinas kai Thrakis (Komotini, 1998): 351-352, FIGS.29-30 (BD)
 • LIMC ID: 9734
 • LIMC Web: http://ark.dasch.swiss/ark:/72163/080e-742d7a1afc419-c
Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Link to this record using the address https://www.beazley.ox.ac.uk/record/C25DB8FD-027A-472C-AABE-61A0CA3B6E0D

Site map Copyright Accessibility Privacy statement Contact us
Gandhara Connections
Gandhara Connections on Facebook
Gandhara Connections on Twitter
Back to top