Menu
Search
Main SiteGandhara ConnectionsVase Corpus (CVA Online)
Search

144, ATHENIAN, Athens, Ceramicus, PA146

 • Vase Number: 144
 • Fabric: ATHENIAN
 • Technique: BLACK-FIGURE
 • Shape Name: AMPHORA, PANATHENAIC PRIZE, FRAGMENT
 • Provenance: GREECE, ATHENS, CERAMICUS
 • Date: -400 to -300
 • Decoration: A: ATHENA, NIKE
 • Last Recorded Collection: Athens, Ceramicus: PA146
 • Publication Record: Valavanis, P.D., Panathina i koi Amphoreis apo tin Eretria, Symvoli stin Attiki Angeiographia tou 4ou p.Ch.Al. (Athens, 1991): PL.71G
 • Pleiades URI: https://pleiades.stoa.org/places/97294452
 • Coordinates: 37.978333,23.718611
 • Pleiades Coordinates: 37.978333,23.718611

Link to this record using the address https://www.beazley.ox.ac.uk/record/53C04E86-35F9-49E7-A1B9-0FE50ADC7BAC

Site map Copyright Accessibility Privacy statement Contact us
Gandhara Connections
Gandhara Connections on Facebook
Gandhara Connections on Twitter
Back to top